17 elokuuta, 2008

Erinomainen pointti ns. tekijänoikeustuomioista tässä maassa

Digitodayn eräässä uutiskommentissa oli erinomainen pointti siitä miten Suomen tekijänoikeuslait pitävät sisällään suoraan perustuslain vastaista tekstiä.

Kuitenkin tässä maassa on jo annettu tuomioita jotka perustuvat tähän, suorastaan laittomaan "lakiin".

Tässä kommentoijan teksti kokonaisuudessaan(hieman korjattuna):

"Tekijänoikeusrikosta ei ole olemassakaan Suomessa.
Perustuslain mukaan rikokset pitää olla selvästi säännelty laissa.
Jos laki on perustuslain vastainen, niin sitä ei saa soveltaa esim. epäselvä.

Rikoslaissa on säännelty rikokseksi, jos levittää "TEOSTA" ilman lupaa.
"Teos" on vaan unohdettu määritellä laissa, no sillä tarkoitetaan sitä että teoksen pitää olla omaperäinen, luova, alkuperäinen ja itsenäinen.

Vain harva teos, ehkä 1% ylittää tuon kynnyksen.

99% tapauksissa tekijänoikeuslaki johdattaa siis lukijaa harhaan ja kun perustuslain mukaan rikoksen pitää olla SELVÄSTI säännelty, niin mikä voi olla epäselvemmin säännelty kuin säännös joka johdattaa 99% tapauksissa harhaan.

Perustuslain mukaan perustuslain vastaisia säännöksiä ei saa soveltaa,
se tarkoittaa sitä että tekijänoikeusrikossääntelyä ei saa soveltaa, koska se on epäselvä ja harhaanjohtava eikä perustuslain tarkoittamalla tavalla selvä.

Siten kaikki tuomiot ovat vääriä tähän mennessä.
"

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Nyt taitaa kyllä blogin kommentoija olla hieman hakoteillä. Rikoslaissa kyllä määritellään teos:

"Joka ansiotarkoituksessa tekijänoikeuslain (404/1961) säännösten vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa toisen oikeutta

1) kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen,

2) kirjallisen tai taiteellisen teoksen taikka kansanperinteen esitykseen,

3) äänilevyyn tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu ääntä,

4) filmiin tai muuhun laitteeseen, jolle on tallennettu liikkuvaa kuvaa,

5) radio- tai televisiolähetykseen,

6) luetteloon, taulukkoon, ohjelmaan tai muuhun sellaiseen tekijänoikeuslaissa tarkoitettuun työhön, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, tai tietokantaan, jonka sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta, taikka

7) valokuvaan,"
----
"Tekijänoikeusrikoksesta tuomitaan myös se, joka tietoverkossa tai tietojärjestelmän avulla loukkaa toisen oikeutta 1 momentissa mainittuihin suojan kohteisiin siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle."

Jo momentissa 1 viitataan tekijänoikeuslakiin ja sen määritelmät on otettava myös huomioon, kun pohditaan onko jokin asia teos vai ei. Tekijänoikeuslaki määrittelee teoksen useassa kohtaa vieläkin tarkemmin, mutta ne määritelmät jokainen voi lukea itse laista.
Rikoslaki
Tekijänoikeuslaksi

On siis aivan turha yrittää väittää, että tekijänoikeuslaki olisi perustuslain vastainen. Samoin väite siitä, että vain 1% tuotetusta teoksista ei olisi itse asiassa teoksia ollenkaan, on täyttä roskaa.

Kirjoittajan väite siitä, että teoksen tulisi olla "no sillä tarkoitetaan sitä että teoksen pitää olla omaperäinen, luova, alkuperäinen ja itsenäinen.
" ei pidä paikkaansa, koska tätä määritelmää ei löydy rikoslaista tai tekijänoikeuslaista. Teoksen määritelmä on selkeä, mutta ei tietenkään yhdellä lauseella sanottu.

Tekijänoikeuksien alaisen musiikin, ohjelman, tallenteen tai elokuvan levittäminen on rikos ja niin sen pitääkin olla.

Janne Granström kirjoitti...

ei se sitä teosta kyllä edelleenkään selvennä se jättää aika paljon tulkintaa.

Anonyymi kirjoitti...

Jos lain luet läpi, niin ei jää mitään epäselvää, mitä teoksella tarkoitetaan tai mikä teokseksi lasketaan.

Mutta kuten jo aikaisemmin sanoin, ei riitä, että lukee pelkän rikoslain. Täytyy lukea myös tekijänoikeuslaki. Tulkinnan varaa ei juurikaan jää vai voitko antaa esimerkin?

En voi tosin väittää, etteikö lakiteksti olisi ainakin aluksi vaikeahkoa hamottaa, mutta yleensä teksti on kirjoitettu hyvin täsmälliseen muotoon. Lain tulkinta eri tapauksiin saattaa sitten olla vaikeata. Tässä kohtaa ei tarvitse olla lakiopintoja takana, että tekstistä ymmärtää teos termin käyttötarkoituksen ja kohteet.